ZOMERSCHOOL EN/OF WEEKENDSCHOOL VOOR GROEP 8 LEERLINGEN

G. Friedrich

G. Friedrich

0636122132

De onderwijsinspectie vindt dat de eindtoets op de basisschool dit jaar hoe dan ook moet doorgaan. “Zonder eindtoets verliezen wij het zicht op hoe het onderwijs ervoor staat”, zegt inspecteur-generaal  Alida Oppers tegen het AD.( Algemeen Dagblad)

Om te voorkomen dat de leerlingen nog meer achterstand oplopen en om de gemiste lessen door de pandemie te compenseren, gaat SBE( Studiebegeleiding Erasmus)de Zomerschool en/of Weekendschool starten.

In de vakanties en op zaterdagen kunnen de groep 8 leerlingen op hun eigen school lessen krijgen in de vakken studievaardigheden, (begrijpend)lezen, taal en rekenen.

SBE zet hiervoor gemotiveerde  docenten in die ruime ervaring hebben in het kunnen differentiëren en het omgaan met (niveau)verschillen in de klas.
Mocht uw school interesse hebben dan kunt u voor meer informatie terecht bij:
  • John Ritzen: 0612314757
  • Guido Friedrich: 0636122132.