Zo werkt het

Entreetoets basisonderwijs

De entreetoets is een tussentijdse toets voor leerlingen van groep 5, 6 en 7 van de basisschool. De entreetoets meet de kennis van leerlingen op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden. De toets laat zien waar uw kind goed in is en waarbij uw kind extra ondersteuning nodig heeft.

C.I.T.O. kijkt de entreetoets na. Op basis van de resultaten maakt C.I.T.O. voor elke leerling een leerlingprofiel. Hierin kunt u dan lezen hoe uw kind scoort op de verschillende onderdelen.

Studiebegeleiding Erasmus maakt aan de hand van dit leerlingprofiel een sterkte-zwakte analyse en "repareert" waar dit nodig is de opgelopen achterstanden of maakt de leerling met zelfontworpen lesmateriaal beter in staat om de leerdoelen te bereiken.

Wij halen eruit wat erin zit!

Bij Studiebegeleiding Erasmus wordt de leerling onderzocht met behulp van een intakegesprek en een instaptoets. Hiervan wordt een foutenanalyse gemaakt. Op deze manier krijgt Studiebegeleiding Erasmus een beeld met welke zaken de leerling precies een probleem of een achterstand heeft.

Problemen met spelling komen vaak voor. Het is belangrijk om bij stagnatie zo vroeg mogelijk adequate hulp te bieden. Dit voorkomt onnodige faalervaringen die negatief kunnen doorwerken in het hele leerproces. Zelfs op de middelbare school worden er bij de vreemde talen verkeerd aangeleerde spellingsregels onnodig en toegepast.

Studiebegeleiding Erasmus werkt vanuit een systematische opbouw, waarbij automatiseren zeer veel aandacht krijgt.

De werkwoordregels worden systematisch aangeboden met zelfontworpen methodiek.

Prijzen en Tijden

Remedial teaching
75,-
  • Adviesgesprek met ouders en leerling.
  • oriënterend gesprek en instaptoets
Individuele coaching
35,-
per 30 min
  • lezen/taal/spelling/rekenen
  • CITO-training
Groepstraining
95,-
per uur
  • coaching taal, lezen.

Aanmelden voor deze pakketten uitsluitend op afspraak: 0636122132