Wie we zijn

In 2008 richtte Guido Friedrich Studiebegeleiding Erasmus (SBE) op. Guido heeft ruime ervaring als docent in het basis- en voortgezet onderwijs. Vanuit zijn visie, dat elke scholier talent heeft en soms een steuntje in de rug kan gebruiken, biedt SBE begeleiding op maat. Hierbij streeft SBE erna om drempelverlagend te zijn.
SBE is zich bewust van haar maatschappelijke positie en aandacht voor iedere leerling is de doelstelling.

SBE is een private onderwijsorganisatie en probeert voor iedereen toegankelijk te zijn. We proberen dan ook met scholen samen te werken om onze kosten zo laag mogelijk te houden. De scholen stellen hierbij hun lokalen ter beschikking en we mogen gebruik maken van de faciliteiten op school. Hierdoor werken de leerlingen in een voor hun vertrouwde omgeving.

Alle informatie binnen handbereik!

Huisregels leerlingen

Download hier de brochure Huisregels leerlingen Studiebegeleiding Erasmus.

Handleiding Studytrack

Download hier de brochure Handleiding Studytrack voor uitleg over het gebruik van ons leerlingvolgsysteem.

Jef Lenssen is 10 jaar voor SBE werkzaam geweest.

“In onze harten blijf je altijd voortbestaan”.