ALGEMENE VOORWAARDEN SBE SCHOOLJAAR 2019/2020


1. Periode indeling

Het schooljaar 2019-2020 wordt door Studiebegeleiding Erasmus ingedeeld in:

1.1. 40 studieweken, dit is inclusief projectweken, proefwerkweken en tussentijdse vrije (feest)dagen.

1.2. 12 vakantieweken, 1 week herfst-, 2 weken kerst-, 1 week carnavals-, 2 weken mei-, en 7 weken zomervakantie.

1.3. Studiebegeleiding wordt aangeboden in 10 periodes van 4 studieweken.
Voor het schooljaar 2018/2018 zien onze periodes er als volgt uit:

Periode 1: 31 augustus 2020 t/m 27 september 2020
Periode 2: 28 september 2020 t/m 1november 2020 (één week herfstvakantie)
Periode 3: 2 november 2020 t/m 29 november 2020
Periode 4: 30 november 2020 t/m 10 januari 2021
(twee weken kerstvakantie tussen week 3 en 4)
Periode 5: 11 januari 2021 t/m 7 februari 2021
Periode 6: 8 februari 2021 t/m 14 maart 2021 (één week carnavalsvakantie)
Periode 7: 15 maart 2021 t/m 11 april 2021
Periode 8: 12 april 2021 t/m 23 mei 2021
(twee weken meivakantie tussen week 2 en 3)
Periode 9: 24 mei 2021 t/m 20 juni 2021
Periode 10: 21 juni 2021 t/m 18 juli 2021

1.4. Studiebegeleiding gaat in proefwerkweken en projectweken altijd door (onder voorbehoud, met aangepaste studietijden). Dit geldt echter niet voor vrije (feest)dagen tussentijds, zoals bijvoorbeeld Pasen of Pinksteren. Tijdens projectweken en proefwerkweken zal er altijd een docent van Studiebegeleiding Erasmus aanwezig zijn op school. Leerlingen kunnen dus altijd gebruik maken van studiebegeleiding op deze momenten.

2. Inschrijven / uitschrijven studiebegeleiding

Wij adviseren klanten om leerlingen aan het begin van een nieuwe periode te laten starten bij Studiebegeleiding Erasmus. Tussendoor inschrijven is natuurlijk altijd mogelijk.
Voor in- en uitschrijven bij Studiebegeleiding Erasmus gelden de volgende voorwaarden:

2.1. Inschrijving geschiedt enkel via onze website www.sberasmus.nl via het inschrijfformulier.

2.2. Bij inschrijving dient u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

2.3. Bij inschrijving bent u verplicht een minimum van drie uur per week aan studiebegeleiding op te geven.

2.4. Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld te worden.

2.5. Inschrijvingen lopen automatisch door tot de leerling wordt uitgeschreven.

2.6. Bij inschrijving dient de leerling minimaal één volledige periode actief te zijn.

2.7. Bij inschrijving gedurende een lopende periode, telt deze niet als één volledige periode.

2.8. Bij uitschrijving dient u die per mail door te geven aan desbetreffende verantwoordelijke:
– Locatie Sintermeerten College te Heerlen: Dhr. Erik Gehlen / hwberasmus@gmail.com
– Locatie Nieuwe Thermen College te Heerlen: Dhr. Erik Gehlen / hwberasmus@gmail.com
– Locatie Yuverta College Heerlen: Dhr. Ger Putters / GerPutters@Puttersmedia.nl
– Locatie Sophianum College te Gulpen: David Krout / dtkrout.sbe@gmail.com
– Locatie Yuverta College Nederweert: Evert van den Ham / ehvandenham.sbe@gmail.com

U krijgt een bevestiging per mail over de uitschrijving.

2.9. Bij uitschrijving dient de leerling de lopende periode af te maken.

3. Pakketkeuze en uren

Bij het inschrijven van de leerling, dient een pakketkeuze te worden gemaakt.

Pakket 1: €200,- per periode (Leerling kan zo veel uren komen als hij/zij maar wilt)

Pakket 2: €6,- per uur. U koopt uren in voor één periode en stelt zelf een rooster samen. U dient hierbij een minimaal drie uur per week op te geven.

4. Facturatie en betaling

Studiebegeleiding Erasmus hanteert de volgende voorwaarden t.a.v. facturatie en betaling:

4.1. Bij inschrijving gaat u akkoord met een automatische incasso. De incassant (SBE) kan incasso uitsluitend gebruiken voor het incasseren van vorderingen waarvoor de debiteur (ouders/verzorgers) bij inschrijving toestemming voor geeft.

4.2. Het aantal uren wat u opgeeft bij inschrijving wordt ingekocht!

4.3. In week 3 of week 4 van de lopende periode ontvangt u een factuur per mail.

4.4. Het aantal opgegeven / ingekochte uren per week wordt over één periode geïncasseerd.

4.5. Heeft de leerling meer uren gemaakt dan waarvoor deze staat ingeschreven, dan zullen deze uren op een later tijdstip worden geïncasseerd.

4.6. Gemiste uren worden geïncasseerd. Deze heeft u immers ingekocht.

4.7. Projectweken, proefwerkweken en vrije (feest)dagen worden gezien als studieweken en worden altijd gefactureerd! Dit geldt niet voor de 12 vakantieweken. Zie punt “1. Periode indeling” voor meer informatie over onze periodes.

4.8. Leerlingen die structureel meer uren bij studiebegeleiding volgen dan waarvoor deze staat ingeschreven, wordt het totaal aantal opgegeven / ingekochte uren per week automatisch verhoogd.

5. Wijziging van uren en/of pakket

Voor het wijzigen van uren en/of pakket hanteren wij van Studiebegeleiding Erasmus de volgende voorwaarden:

5.1. Het wijzigen van het aantal vaste opgegeven uren per week of pakket is alleen mogelijk vooraf aan het begin van iedere nieuwe periode zoals deze bij punt 1 “Periode indeling” staan beschreven. Deze wijziging dient u drie dagen voor aanvang van de nieuwe periode door te hebben gegeven.

5.2. Tijden van aanwezigheid dagen/tijdstippen van studiebegeleiding kunnen wel ieder moment zelfstandig gewijzigd worden, mits het aantal vaste opgegeven uren per week hetzelfde blijft. De vaste opgegeven uren per week spreiden over andere dagen/tijdstippen is geen probleem. Dit kan regelmatig nodig zijn bij roosterwijzigingen van leerlingen, waarbij studiebegeleiding op andere dagen/tijdstippen beter uitkomt. Let wel dat het aantal opgegeven totaal aantal uren per week gelijk dienen te blijven!

5.3. De ouders/verzorgers dienen wijzigingen te mailen naar de desbetreffende verantwoordelijke:
– Locatie Sintermeerten College te Heerlen: Dhr. Erik Gehlen / hwberasmus@gmail.com
– Locatie Nieuwe Thermen College te Heerlen: Dhr. Erik Gehlen / hwberasmus@gmail.com
– Locatie Citaverde College te Heerlen: Dhr. Ger Putters / GerPutters@Puttersmedia.nl 
– Locatie Sophianum College te Gulpen: Dhr. David Krout / dtkrout.sbe@gmail.com

6. Verhindering studiebegeleiding

Ziek, stage of een andere reden dat een leerling niet kan komen….. wat nu?

6.1. Bij verhindering kunnen de gemiste uren altijd worden ingehaald (geen facturatie achteraf)
6.2. Leerlingen dienen ten alle tijden worden afgemeld. Leerlingen waarbij dit niet het geval is, vervalt het desbetreffende uur(en).
6.3. De gemiste uren mogen echter niet in plaats van, maar altijd naast de vaste opgegeven uren worden ingevuld!
6.4. De gemiste uren binnen een lopende periode, kunnen alleen ingehaald worden in de lopende periode zelf! Gemiste uren kunnen dus niet meegenomen worden naar een volgende periode!
6.5. Uitzondering op 6.4, als de afmelding binnen week 4 is van de lopende periode. De gemiste uren van die week kunt u wel meenemen naar de volgende periode en dienen ook in die periode gebruikt te worden. Daarna vervallen de gemiste uren.