SBE als EHBO

De overheid stelt een ongekende kapitaalinjectie van 8,5 miljard Euro voor het onderwijs beschikbaar.

Hiermee erkent de overheid dat door de Corona maatregelen er een forse achterstand is opgelopen in het onderwijs. De 8,8 miljard Euro kan worden ingezet voor diverse onderwijs gerelateerde werkzaamheden. Uit de praktijk blijkt dat onderwijsinstellingen hiervan graag gebruik willen maken, maar het lastig vinden plannen samen te stellen en eigen medewerkers extra in te zetten.

Studiebegeleiding Erasmus biedt onderwijsinstellingen in zuid Nederland de mogelijkheid samen deze plannen op te stellen en heeft expertise in huis om hieraan ook uitvoering te geven door de inzet van deskundige medewerkers.

Studiebegeleiding Erasmus biedt ruim 12 jaar diverse vormen van ondersteuning aan het onderwijs in zuid Nederland.

In het kader van Corona en het inhalen van de achterstand in het onderwijs kan SBE-diensten aanbieden zoals:

intensieve huiswerkbegeleiding, studiebegeleiding, en eventueel extra lessen naast de reguliere lesuren
het opzetten, inrichten en verzorgen van bijvoorbeeld lente- en zomerklassen
bijlessen, zowel klassikaal als ook privé ondersteuning
diverse ondersteunende werkzaamheden zoals surveilleren en toezicht houden

SBE kan en wil schooldirecties en schoolbesturen ‘ontzorgen’ zodat deze zich op de primaire en dagelijkse taken kunnen richten. De kern van SBE bestaat uit ervaren en senior-niveau personen die volledig zelfstandig aan de slag kunnen en ervaring hebben in het onderwijs én in staat zijn een deugdelijk plan op te stellen om de overheidsgelden op de juiste wijze in het onderwijs in te zetten. Hierbij gaat SBE een stap verder dan veel andere reguliere onderwijs-ondersteunende partijen in de markt.

Als u contact opneemt per mail of telefoon gaan we snel in gesprek om de wederzijdse mogelijkheden te bespreken en met op maat gesneden voorstel dat verder gaat dan extra ‘handjes’. Hierin wil SBE zich nadrukkelijk onderscheiden. Contact opnemen kan via e-mail: info@huiswerkbegeleidingerasmus.nl of telefoon: Mob. <mark>+31 (0) 6 36122132</mark>