Invalcoach

Studiebegeleiding Erasmus gaat lesuitval en leesproblematiek aanpakken.

Steeds vaker verneem je uit de media dat het begrijpend lezen van scholieren erg
matig is: de scholieren begrijpen niet meer wat ze lezen. Ook het structureel lerarentekort en het tekort aan vervangers is een groot probleem.

Om van de nood een deugd te maken gaat SBE met invalcoaches tijdens de uitgevallen lessen aan de slag met verschillende vormen van leesonderwijs. De door ons opgeleide invalcoaches gaan lessen begrijpen en studerend lezen geven
waarbij de leerlingen met wekelijks vernieuwde actuele lesprogramma's begrijpend
leesstrategieën krijgen aangeboden. Cursus snellezen zal ook tot de mogelijkheden behoren, een vaardigheid waar de leerlingen ook bij andere vakken hun voordeel mee kunnen doen.

Op deze manier worden de leerlingen bij lesuitval niet naar de aula of zelfs naar huis gestuurd en wordt de normjaartaak niet aangetast.

Goed kunnen begrijpend lezen is een belangrijk ingrediënt voor schoolsucces. Onze missie is om leerlingen en studenten zo goed mogelijk te leren begrijpend lezen. We bieden de workshop/cursus “ strategieën bij begrijpend lezen” aan die bestaat uit 2 dagdelen.

Mocht u interesse hebben dan komen we graag deze korte introductie in een persoonlijk onderhoud nader toelichten.